500 ילדים חולי סרטן משתתפים בפעילות רחשי לב מידי שנה