בשנת 91 זכתה רחשי לב בפרס מהיחידה להתנדבות ממשרד העבודה והרווחה.