ביולי 2003 זכתה רחשי לב ב "אות הנשיא למתנדב" על פעילותה המבורכת למען ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם.