בשנת 95 זכתה רחשי לב בפרס הצטינות מהשר לבטחון פנים.