בשנת 90 זכתה רחשי לב במגן שר העבודה והרווחה על פעילותה בהתנדבות במסירות ובהתמדה בשרותי הרווחה.