אונקולוגיה ילדים

מכתב תודה מממחלקת אונקולוגיה ילדים לעמותה רחשי לב לעזרתם לילדי חולי סרטן