היו שותפים במלחמה על החיים! התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46.

ash
telepone
usa

bankim

cheeck
cheva