היו שותפים במלחמה על החיים! התרומות מוכרות לצורכי מס לפי סעיף 46.

bankim