ביולי 2003 זכתה רחשי לב ב « אות הנשיא למתנדב » על פעילותה המבורכת למען ילדים חולי סרטן ובני משפחותיהם.