תיאום טיפול הטסה וליווי

מישל המקסימה נזקקה לטיפול קריטי שאינו נמצא בארץ.
חלון הזמן היה קצר והתגייסנו עבורה בסיוע מול קופת החולים לקבלת אישור מיידי למימון
הטיפולים היקרים ותיאומים מול בית החולים בארה"ב. טיפלנו בכל הנסיעה: טיסות, מקום
שהיה למשפחה, רכב ואיש קשר מקומי שידאג למישל ולמשפחה.
מישל סיימה בהצלחה חודשיים וחצי של טיפולים
וחזרה אלינו לארץ!